GRATIS FRAKT ÖVER 499,-
LEVERANS INOM 3-5 ARBETSDAGAR
KUNDSERVICE (+46) 10 888 67 43

Tävlingsvillkor

När du anmäler dig till tävlingen accepterar du följande tävlingsvillkor:

Tävlingen arrangeras av Blendcompany.com, som är en del av DK COMPANY ONLINE A/S, La Coursvej 6, 7430 Ikast, Danmark.

 

 

Allmänna konkurrensvillkor

Genom att delta i våra tävlingar samtycker du till att följa följande villkor. Deltagare som inte följer dessa regler och villkor kommer inte att vara berättigade att vinna de priser som erbjuds.

All information om hur du deltar i en tävling kommer att framgå av den enskilda tävlingens villkor.

Regler &villkor

Tävlingen är öppen för alla över 18 år.

Anställda och deras hushåll i DK COMPANY A/S eller dess dotterbolag får inte delta i tävlingar. Detta gäller inte den exklusiva tävlingen för Blend-butiker.

Sluttiden för en tävling kommer alltid att anges i tävlingsbidraget. Alla bidrag måste ha inkommit senast det datum tävlingen avslutas.

När tävlingar hålls på Facebook, Instagram eller andra sociala medier administreras, sponsras eller kopplas dessa tävlingar inte till dessa medier om det inte tydligt anges.

 

Dragning av vinnare

I slutet av tävlingen kommer DK Company A/S eller dess dotterbolag som erbjuder tävlingen att dra en eller flera slumpmässiga vinnare från alla deltagare, beroende på hur många priser som delas ut.

De lyckliga vinnarna kommer att kontaktas direkt via Instagram, Facebook, andra sociala medier eller e-post, beroende på på vilket media tävlingen har ägt rum på.

Vid tävlingar som erbjuds på Facebook, Instagram eller andra sociala medier samtycker deltagaren till att deltagaren kan kontaktas via dessa medier om detta är nödvändigt i samband med deltagande, och att deltagarens namn publiceras på det aktuella mediet i samband med tillkännagivandet av den eller de lyckliga vinnarna.

Om en vinnare inte kontaktar oss inom 14 dagar efter att ha meddelats, kommer en ny vinnare att väljas slumpmässigt.

Minst 10 deltagare i en tävling krävs innan ett pris kan utlösas.

Priser

Vinsten beskrivs alltid i tävlingsinstruktionerna.  Detta gäller både när det gäller typ och antal.

Priser i form av skor eller kläder kan vara slutsålda innan en tävling avslutas. Om så är fallet kommer den/de lyckliga vinnaren att få välja ett nytt pris efter eget val och av motsvarande värde på den relevanta varumärkesplattformen som tävlingen avser. Priser i form av skor och kläder kan inte bytas ut om inte annat anges i samband med tävlingen.

Priser i form av presentkort och rabattkoder kan endast användas på den relevanta varumärkesplattform som tävlingen avser, om inte annat anges i samband med tävlingen.

Kontantrabatter dras alltid av från det billigaste priset, och dessa måste användas på en gång. Om detta inte sker avstås resterande belopp.

Rabattkoder och presentkort används även på redan rabatterade varor, om inget annat anges i samband med tävlingen.  Det finns inga begränsningar när det gäller valet av fraktleverantörer. I de fall presentkort delas ut i annan valuta än den vanligaste i det aktuella landet, där vinnaren eller vinnarna bor, kommer värdet att räknas om efter avslutad tävling och enligt gällande växelkurser.

Personuppgifter

När du deltar i en tävling samtycker du till att den information som anges registreras och lagras av DK COMPANY A/S eller dess dotterbolag, beroende på den enskilda tävlingen och vilket företag som är listat som personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med tävlingen. Informationen som ges i samband med tävlingen kommer endast att användas i den tävlingen

DK COMPANY A/S eller dess dotterbolag är skyldiga att skydda deltagarnas personuppgifter, bland annat genom att se till att alla personuppgifter som överförs vid anmälan till en tävling lagras under säkra förhållanden. Personuppgifter lagras också bara så länge det finns en saklig anledning till detta och tävlingsdeltagare har rätt att få tillgång till personuppgifter som registrerats om dem.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter på denna sida

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras.